پارچه مبلی استحکام و دوام مبلمان را در پی دارد

مهم است که اطمینان حاصل شود که پارچه ای که خریداری می شود، ماندگاری طولانی دارد.

نخ سطحی در اینجا از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این نخ سطحی پارچه مبلی ترک است که استحکام و دوام پارچه را فراهم می کند.

در مبلمان پارچه، اگر ترجیح به پارچه ترکیبی داده شود، باید در نظر داشت که درصد نسبی الیاف مختلف راهنمای قابل اعتمادی برای دوام نیست.

پارچه های اثاثه یا لوازم داخلی باعث ایجاد بالشتک و همچنین پوشش پارچه مبلی جدید مبلمان می شوند.

به عنوان مثال، طرح اثاثه یا لوازم داخلی ثابت به مبلمان بسته می شود، در حالی که روکش های شل را می توان به راحتی جدا کرد.

الگوی بافت اساس پارچه مورد استفاده در مبلمان را فراهم می کند.

دو روش اساسی برای بافت پارچه های روکش دار وجود دارد: تخت و پرز. این دو بافت سرآغاز تمام پارچه های مبلمان هستند.

پارچه دافع آب، که آب و لکه های مبتنی بر آب پالت  را منحرف می کند.

بافت های تخت عبارتند از توید، تویل و ساتن؛ آنها هیچ توده ای ندارند، اگرچه ممکن است به دلیل اندازه ناهموار نخ های استفاده شده، نرم و پوک باشند.

بافت مسطح اصلی یک نخ ساده است که از نخ های دیگر در زوایای قائم عبور می کند و از روی نخ اول و زیر دوم، روی سوم و غیره می رود.

بافت های پرز مخملی، مخملی، پارچه تری، مخمل و مخملی، پارچه نساجی بروجرد است.

در استفاده نسبتاً بدون چروک روکش های محبوب دیگری نیز برای مبلمان پارچه وجود دارد، مانند کنترل انقباض که انقباض محدود پارچه را تضمین می کند.

 

 • منابع:
  1. Mercury: a liquid metal
 • تبلیغات: 
  1. با انجام این چند کار می توانید پول دار شوید
  2. با استفاده از موبایل از کره مریخ فیلم برداری کنید
  3. با فوت و فن ساده پولدارترین فرد جهان شوید
  4. با دوچرخه جریان الکتریکی را افزایش دهید!